Манай сайтад тавтай морил. Тооны зургийг өдөр бүр шалгана уу

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 12-03-2024
Тэргүүн шагнал
6
4
9
4
8
8
Хоёр дахь шагнал
3
0
5
6
7
7
Гурав дахь шагнал
9
3
1
2
0
9
Тусгай шагнал
207571
456452
804815
055622
326546
577235
470025
315797
393855
197742
Тайвшруулах шагнал
400233
771783
324803
633929
538213
563586
964043
375865
228620
574305

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 11-03-2024
Тэргүүн шагнал
9
8
9
6
7
4
Хоёр дахь шагнал
2
1
9
2
3
0
Гурав дахь шагнал
0
5
6
3
6
8
Тусгай шагнал
245866
994327
788475
906930
945572
406993
582914
793640
141734
728376
Тайвшруулах шагнал
526215
574876
345600
724897
379207
969681
148635
260831
803293
930951

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 10-03-2024
Тэргүүн шагнал
6
6
2
6
1
1
Хоёр дахь шагнал
1
0
2
0
7
7
Гурав дахь шагнал
3
9
2
6
0
0
Тусгай шагнал
743139
689994
213744
065372
002272
257570
549439
950234
641278
479706
Тайвшруулах шагнал
022789
843786
772796
260388
135005
708977
951230
907277
803832
645245

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 09-03-2024
Тэргүүн шагнал
6
4
1
8
9
0
Хоёр дахь шагнал
7
9
7
8
1
5
Гурав дахь шагнал
4
2
7
9
2
7
Тусгай шагнал
745752
165775
875370
059731
273066
841316
633110
797234
339203
431848
Тайвшруулах шагнал
422564
228549
619332
876706
149233
076232
765529
580424
701381
096029

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 08-03-2024
Тэргүүн шагнал
7
8
2
3
6
0
Хоёр дахь шагнал
4
5
4
8
8
3
Гурав дахь шагнал
7
3
0
0
2
8
Тусгай шагнал
932589
245252
304533
679167
441544
347696
510136
366829
187194
848003
Тайвшруулах шагнал
437296
857971
507299
208928
402212
666386
072769
820649
660462
203534

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 07-03-2024
Тэргүүн шагнал
4
6
8
8
6
3
Хоёр дахь шагнал
6
8
1
2
0
4
Гурав дахь шагнал
9
9
5
6
8
6
Тусгай шагнал
815807
126260
606420
989109
508066
657248
050787
747490
498308
269165
Тайвшруулах шагнал
731566
461430
214054
003844
770686
250417
054207
238634
034428
805863

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 06-03-2024
Тэргүүн шагнал
2
4
5
6
4
0
Хоёр дахь шагнал
5
6
7
7
8
1
Гурав дахь шагнал
2
8
2
7
2
7
Тусгай шагнал
157577
919216
588769
216994
112394
100967
659581
140916
937536
058387
Тайвшруулах шагнал
808894
650618
832833
527381
996835
615405
971043
936229
672301
500293

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 05-03-2024
Тэргүүн шагнал
5
1
1
3
0
0
Хоёр дахь шагнал
8
7
7
7
5
9
Гурав дахь шагнал
5
3
0
5
8
0
Тусгай шагнал
823587
231954
109272
660346
390458
430899
613719
139157
414458
188133
Тайвшруулах шагнал
077166
128499
312328
069415
334157
554270
983732
763096
803854
488803

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 04-03-2024
Тэргүүн шагнал
9
8
7
2
1
7
Хоёр дахь шагнал
8
1
2
2
6
0
Гурав дахь шагнал
4
1
9
3
5
7
Тусгай шагнал
334222
258370
829300
691827
969804
648161
386223
305246
205497
284175
Тайвшруулах шагнал
639446
585207
538162
883423
252669
223167
826346
100016
204647
962138

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 03-03-2024
Тэргүүн шагнал
8
2
9
3
2
5
Хоёр дахь шагнал
3
7
9
8
6
9
Гурав дахь шагнал
2
0
1
4
4
9
Тусгай шагнал
051318
185974
365107
944921
841086
092123
041538
074585
389782
867076
Тайвшруулах шагнал
685807
202365
263721
359328
514222
880370
191338
954226
462495
246679