Манай сайтад тавтай морил. Тооны зургийг өдөр бүр шалгана уу

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 05-08-2023
Тэргүүн шагнал
2
5
9
8
0
3
Хоёр дахь шагнал
8
7
1
6
2
7
Гурав дахь шагнал
9
2
2
9
4
6
Тусгай шагнал
529010
395182
002355
742631
434613
376287
316835
035360
944108
341713
Тайвшруулах шагнал
151889
511294
707244
339850
684866
282460
322441
912646
179064
133610

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 04-08-2023
Тэргүүн шагнал
5
8
0
7
5
6
Хоёр дахь шагнал
1
7
2
1
1
3
Гурав дахь шагнал
6
6
0
9
8
4
Тусгай шагнал
701807
370009
966837
354566
232329
909189
817928
814598
333899
422755
Тайвшруулах шагнал
655664
656348
130699
423712
754939
504161
636261
184143
186467
633137

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 03-08-2023
Тэргүүн шагнал
3
7
6
6
7
9
Хоёр дахь шагнал
6
3
8
2
5
4
Гурав дахь шагнал
7
8
5
0
1
3
Тусгай шагнал
311069
059066
927829
883101
689119
941158
053060
663445
433744
802814
Тайвшруулах шагнал
818933
739136
102547
180464
945237
619402
885899
410764
473420
914448

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 02-08-2023
Тэргүүн шагнал
6
4
8
9
2
9
Хоёр дахь шагнал
8
2
7
3
4
4
Гурав дахь шагнал
9
6
7
9
1
0
Тусгай шагнал
772187
648410
342024
517341
848649
717036
791632
677980
431176
350114
Тайвшруулах шагнал
195999
568731
998796
730957
583605
014603
660433
633502
286281
040300

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 01-08-2023
Тэргүүн шагнал
1
9
5
4
0
7
Хоёр дахь шагнал
4
4
2
6
3
1
Гурав дахь шагнал
8
7
7
1
4
9
Тусгай шагнал
292817
069328
005368
913577
764589
908189
995928
839475
276624
301759
Тайвшруулах шагнал
659578
567160
044981
518271
612787
653610
467283
388777
938856
917196

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 31-07-2023
Тэргүүн шагнал
1
7
3
4
5
3
Хоёр дахь шагнал
0
6
3
9
1
8
Гурав дахь шагнал
0
1
9
1
2
5
Тусгай шагнал
162510
206579
943322
599280
081103
120472
402160
065497
647575
684804
Тайвшруулах шагнал
216264
514820
936476
231998
467847
269996
347730
823560
284374
220015

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 30-07-2023
Тэргүүн шагнал
0
3
5
7
1
6
Хоёр дахь шагнал
2
8
3
9
3
4
Гурав дахь шагнал
5
5
0
2
8
1
Тусгай шагнал
181336
914373
921501
530126
882965
374517
109646
039190
343366
055241
Тайвшруулах шагнал
789130
951925
628638
672008
604128
307320
316418
070834
601902
862285

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 29-07-2023
Тэргүүн шагнал
1
4
2
7
9
2
Хоёр дахь шагнал
8
0
5
6
1
0
Гурав дахь шагнал
2
8
1
3
7
4
Тусгай шагнал
816544
251710
966087
475947
876703
795340
775856
943652
399993
670251
Тайвшруулах шагнал
531165
143638
332707
947837
204330
493600
214588
321692
486170
890334

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 28-07-2023
Тэргүүн шагнал
9
0
8
0
6
3
Хоёр дахь шагнал
7
5
2
5
7
1
Гурав дахь шагнал
3
5
4
3
8
9
Тусгай шагнал
658702
056194
393368
643096
422761
726597
802411
850286
051461
113480
Тайвшруулах шагнал
553113
894046
221250
965002
113552
608029
309713
336562
568178
490756

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 27-07-2023
Тэргүүн шагнал
4
1
1
9
8
7
Хоёр дахь шагнал
6
7
2
7
4
5
Гурав дахь шагнал
6
6
6
1
3
2
Тусгай шагнал
560170
437970
607259
527791
258971
137255
299997
957783
735414
530438
Тайвшруулах шагнал
641467
987976
671340
623264
728761
625872
560258
826051
023449
811798