Манай сайтад тавтай морил. Тооны зургийг өдөр бүр шалгана уу

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 20-07-2024
Тэргүүн шагнал
6
4
9
5
2
3
Хоёр дахь шагнал
8
7
6
4
5
8
Гурав дахь шагнал
5
3
9
6
4
0
Тусгай шагнал
019061
154002
579747
831476
269224
335231
446856
004078
762809
536559
Тайвшруулах шагнал
992416
551246
946354
220411
464010
019250
816930
635360
793834
981493

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 19-07-2024
Тэргүүн шагнал
0
1
6
5
4
1
Хоёр дахь шагнал
9
6
2
0
8
8
Гурав дахь шагнал
7
7
9
7
7
2
Тусгай шагнал
777471
529797
607982
778086
864732
919656
809789
459248
416314
000574
Тайвшруулах шагнал
775740
331310
265280
032674
074122
590165
108340
466995
098266
673185

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 18-07-2024
Тэргүүн шагнал
6
2
7
5
4
9
Хоёр дахь шагнал
7
6
6
9
1
2
Гурав дахь шагнал
0
6
2
9
6
3
Тусгай шагнал
483769
324173
056340
217811
617804
153539
562089
384929
040731
993674
Тайвшруулах шагнал
190453
400608
647049
044017
206574
084039
379340
205919
813225
046704

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 17-07-2024
Тэргүүн шагнал
2
0
4
1
0
6
Хоёр дахь шагнал
2
7
2
5
3
0
Гурав дахь шагнал
1
2
9
6
2
3
Тусгай шагнал
020261
164791
008483
911264
276532
144170
396776
977725
116243
760414
Тайвшруулах шагнал
639046
176853
450132
754489
755897
251265
973559
895919
294732
608297

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 16-07-2024
Тэргүүн шагнал
4
7
5
1
7
0
Хоёр дахь шагнал
4
7
1
4
2
3
Гурав дахь шагнал
7
8
6
0
5
9
Тусгай шагнал
157501
880885
087175
012565
034049
954714
993981
590208
819075
679084
Тайвшруулах шагнал
989450
950248
407538
310327
985983
381227
212247
187940
871803
692180

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 15-07-2024
Тэргүүн шагнал
6
9
2
8
7
4
Хоёр дахь шагнал
5
9
7
9
1
2
Гурав дахь шагнал
8
5
0
8
5
5
Тусгай шагнал
908660
868000
827293
352154
830825
325191
178088
060890
136441
825908
Тайвшруулах шагнал
441060
288087
883973
096630
823314
258364
482381
079467
766439
512853

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 14-07-2024
Тэргүүн шагнал
2
0
7
4
7
8
Хоёр дахь шагнал
2
1
9
6
4
7
Гурав дахь шагнал
3
5
4
8
9
4
Тусгай шагнал
773629
530881
036687
608573
308798
266538
482570
684242
003950
281160
Тайвшруулах шагнал
087631
589747
815349
540936
965082
181955
003088
769293
258341
948447

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 13-07-2024
Тэргүүн шагнал
8
7
5
1
6
4
Хоёр дахь шагнал
3
5
5
6
8
3
Гурав дахь шагнал
2
8
0
1
1
7
Тусгай шагнал
720952
182917
729033
229787
105126
809905
114415
187091
413392
003616
Тайвшруулах шагнал
306397
919350
869679
710150
360722
362901
693628
615683
564670
616689

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 12-07-2024
Тэргүүн шагнал
4
7
2
0
6
6
Хоёр дахь шагнал
9
1
0
7
1
8
Гурав дахь шагнал
5
4
3
0
2
4
Тусгай шагнал
753415
826673
550421
223204
159462
948389
862539
895848
060390
806852
Тайвшруулах шагнал
046975
861025
015599
305434
525100
415103
680882
493943
983527
089599

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 11-07-2024
Тэргүүн шагнал
2
1
8
0
6
4
Хоёр дахь шагнал
7
6
0
3
2
6
Гурав дахь шагнал
5
0
3
8
7
2
Тусгай шагнал
188459
002402
486334
010143
893280
899645
555895
043777
188293
573901
Тайвшруулах шагнал
081946
501081
695062
880610
068458
667761
312511
680197
476547
644480