Манай сайтад тавтай морил. Тооны зургийг өдөр бүр шалгана уу

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 23-11-2023
Тэргүүн шагнал
6
4
9
0
8
7
Хоёр дахь шагнал
2
6
5
3
5
8
Гурав дахь шагнал
4
0
0
6
2
0
Тусгай шагнал
679406
024292
616642
768304
155227
285135
837266
438192
369290
715237
Тайвшруулах шагнал
966579
052888
522341
688517
689202
908666
661840
792927
186947
715636

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 22-11-2023
Тэргүүн шагнал
3
9
1
5
5
8
Хоёр дахь шагнал
7
6
1
3
9
5
Гурав дахь шагнал
3
0
5
9
2
7
Тусгай шагнал
726258
807287
164386
852991
522114
896411
202021
748276
951250
312524
Тайвшруулах шагнал
003755
985188
362180
786901
043395
706172
761389
226435
513113
317647

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 21-11-2023
Тэргүүн шагнал
6
8
1
9
0
2
Хоёр дахь шагнал
0
0
6
5
4
1
Гурав дахь шагнал
9
5
1
3
4
6
Тусгай шагнал
568284
332467
741052
063217
313557
203032
576813
597793
009321
162517
Тайвшруулах шагнал
238641
909590
849619
010953
169321
145910
101060
154126
127123
439471

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 20-11-2023
Тэргүүн шагнал
7
5
4
2
2
7
Хоёр дахь шагнал
2
8
9
8
4
0
Гурав дахь шагнал
8
1
3
5
1
2
Тусгай шагнал
220663
155306
703995
323208
389641
963030
345886
556956
488818
646601
Тайвшруулах шагнал
707100
245833
488083
622503
377048
118838
953446
785693
066217
544258

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 19-11-2023
Тэргүүн шагнал
9
7
5
1
9
3
Хоёр дахь шагнал
3
8
9
5
2
6
Гурав дахь шагнал
6
9
1
8
2
3
Тусгай шагнал
877485
833843
841892
320383
942035
313151
744139
423603
846974
379672
Тайвшруулах шагнал
113439
613027
969320
714412
859817
039473
344746
543485
467908
283165

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 18-11-2023
Тэргүүн шагнал
9
3
8
0
9
4
Хоёр дахь шагнал
0
3
0
3
1
4
Гурав дахь шагнал
8
3
3
4
1
7
Тусгай шагнал
213694
442481
159963
967998
482833
665934
489727
843739
036726
674958
Тайвшруулах шагнал
214818
256139
913397
300983
640135
966448
273896
798128
958956
211325

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 17-11-2023
Тэргүүн шагнал
9
5
4
7
5
0
Хоёр дахь шагнал
2
8
8
1
4
6
Гурав дахь шагнал
4
7
8
9
9
2
Тусгай шагнал
106150
719752
594632
451365
913803
023739
810886
036599
744971
473864
Тайвшруулах шагнал
276549
530518
212861
745233
480776
193748
701752
684860
945569
817884

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 16-11-2023
Тэргүүн шагнал
6
0
2
6
4
4
Хоёр дахь шагнал
5
7
9
1
3
7
Гурав дахь шагнал
2
8
5
4
9
0
Тусгай шагнал
728955
002356
795157
321185
724364
946732
342678
257763
505613
295732
Тайвшруулах шагнал
127801
035393
128994
245716
136709
021701
915545
867756
281762
376046

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 15-11-2023
Тэргүүн шагнал
0
7
2
1
9
8
Хоёр дахь шагнал
8
4
7
2
3
5
Гурав дахь шагнал
2
4
7
9
4
0
Тусгай шагнал
970830
688875
935660
045760
684356
554537
595483
076533
638114
172618
Тайвшруулах шагнал
263627
386925
333096
350162
589840
766038
777469
003302
037143
302386

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 14-11-2023
Тэргүүн шагнал
2
4
1
3
3
5
Хоёр дахь шагнал
2
9
4
2
0
8
Гурав дахь шагнал
3
3
1
6
9
7
Тусгай шагнал
648776
880698
517955
975491
234474
348226
814973
734429
027567
690138
Тайвшруулах шагнал
562394
986473
756209
101967
636640
407736
234882
157878
798895
658323