Манай сайтад тавтай морил. Тооны зургийг өдөр бүр шалгана уу

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 02-03-2024
Тэргүүн шагнал
6
4
8
5
2
4
Хоёр дахь шагнал
2
8
5
1
9
3
Гурав дахь шагнал
0
5
4
4
2
6
Тусгай шагнал
352528
204293
835532
150670
076429
154316
246666
940493
719787
884437
Тайвшруулах шагнал
352784
419175
770820
292160
858392
037316
757664
242334
453660
655585

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 01-03-2024
Тэргүүн шагнал
2
0
3
6
8
5
Хоёр дахь шагнал
6
9
7
5
0
3
Гурав дахь шагнал
9
3
7
9
8
1
Тусгай шагнал
430486
192514
337266
425276
569258
401440
159301
744560
113730
396322
Тайвшруулах шагнал
262417
423463
548095
007481
420152
479710
463709
153052
563201
454469

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 29-02-2024
Тэргүүн шагнал
0
0
5
1
3
9
Хоёр дахь шагнал
3
0
5
1
5
4
Гурав дахь шагнал
0
8
2
0
8
6
Тусгай шагнал
922862
018916
594441
371996
395503
296482
784586
135589
627816
456017
Тайвшруулах шагнал
436085
354712
326985
957739
484186
830538
064445
788377
972645
694003

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 28-02-2024
Тэргүүн шагнал
2
3
1
4
3
4
Хоёр дахь шагнал
3
4
7
7
5
7
Гурав дахь шагнал
4
6
9
0
9
2
Тусгай шагнал
226548
771478
376769
193979
715625
947591
368506
443029
939337
208871
Тайвшруулах шагнал
365015
251002
747149
033076
796683
719311
846056
320035
049356
036694

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 27-02-2024
Тэргүүн шагнал
9
1
0
3
5
4
Хоёр дахь шагнал
7
2
3
5
0
1
Гурав дахь шагнал
7
6
7
4
1
2
Тусгай шагнал
273321
396596
436888
060320
597238
566809
038698
332921
737860
929653
Тайвшруулах шагнал
509289
183952
785088
161858
941816
166185
094399
578176
083178
062153

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 26-02-2024
Тэргүүн шагнал
4
9
4
8
2
7
Хоёр дахь шагнал
1
8
6
0
3
9
Гурав дахь шагнал
3
5
6
1
4
6
Тусгай шагнал
473951
935062
859928
337940
975680
327623
716322
518410
344048
146604
Тайвшруулах шагнал
737490
771403
665406
540944
758329
893642
620860
226777
331326
802745

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 25-02-2024
Тэргүүн шагнал
8
5
4
9
2
4
Хоёр дахь шагнал
9
0
9
5
1
8
Гурав дахь шагнал
0
4
9
4
1
2
Тусгай шагнал
136222
288518
476844
234295
100042
355087
206167
905699
012432
042056
Тайвшруулах шагнал
282890
521237
937406
308652
857162
781061
023247
940790
321296
582298

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 24-02-2024
Тэргүүн шагнал
4
9
2
9
9
3
Хоёр дахь шагнал
3
5
7
6
6
2
Гурав дахь шагнал
8
6
7
4
3
3
Тусгай шагнал
032693
659727
771186
211977
154807
210470
745718
486594
116304
120610
Тайвшруулах шагнал
432589
563135
074633
055796
119171
214473
429732
340704
110789
391318

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 23-02-2024
Тэргүүн шагнал
4
9
0
2
8
4
Хоёр дахь шагнал
0
1
6
2
7
9
Гурав дахь шагнал
3
8
9
0
8
8
Тусгай шагнал
129156
668698
349255
966594
533431
253269
835704
638564
051710
273517
Тайвшруулах шагнал
642069
052532
096953
369440
567819
683990
896159
459044
381235
382174

Өнөөдрийн үр дүн

Сугалааны огноо: 22-02-2024
Тэргүүн шагнал
3
6
8
3
9
3
Хоёр дахь шагнал
4
0
4
1
9
1
Гурав дахь шагнал
9
8
4
4
3
7
Тусгай шагнал
913235
368664
025035
776295
384827
528852
399255
658151
739358
897379
Тайвшруулах шагнал
022917
256171
747563
736762
552380
292594
210838
002758
031708
963192